Kirken i Sandefjord > Artikler > NyheterSide

NYHETSSIDE

Organisering

Referat fra møte i Sandefjord Kirelige fellesråd 16.11.16

Innkalling til møte i Sandefjord Kirkeligefellesråd 16.11.16

Framdriftsplan pr. 01.01.16.

Arbeidsgrupper pr. 17.02.16.

Tilsetningsreglment

Permisjonsreglement

Økonomireglement for kirkelig fellesråd

Arbeidsreglement

Reglement for arbeidsutvalget

Reglement for administrasjonsutvalget