Kirken i Sandefjord > Artikler > NyheterSide

NYHETSSIDE

Protokoller

Kirkelig Fellesnemd

Referat Kirkelig Fellesnemd 09.12.15.


Innkalling Kirkelig Fellesnemd 13.01.16.
Referat Kirkelig Fellesnemd 13.01.16.
Saksunderlag 13.01.16 Kartlegging v v1.0


Innkalling Kirkelig Fellesnemd SAS 09.03.16
Vedlegg til sak om gravferd- referat
Vedlegg til sak om gravferd- nåsituasjonsbeskrivelse
Referat kirkelig fellesnemd 09.03.16


Nettinnkalling til Kirkelig Fellesnemd SAS 20.04.16
Vedtak om sammenslåing
Økonomiplan
Kartlegging
Referat fra møte i Kirkelig Fellesnemd SAS 20.04.16


Innkalling Kirkelig Fellesnemd 08.06.16
Saksunderlag  08.06.16
Organsisasjonskart 08.06.16
Godkjent referat fra møte i Kirkelig Fellesnemd 08.06.16.


Innkalling til møte i Kirkelig Fellesnemd 05.07.16
Sak om gravferdsforvaltning
Uttalelser fra Kirkelig Fellesnemd til kommunal fellesnemd om gravferd
Tjenesteytingsavtale 
Godkjenning av kommunal gravferdsforvaltning fra kirkedep. 1997 
Godkjent referat fra møte i Kirkelig Fellesnemd Stokke, Andedu og Sandefjord 05.07.16.


Innkalling til møte i Kirkelig fellesnemd i Stokke, Andebu og Sandefjord 21.09.16
Forespørsel om anbefaling av medlem til eldrerådet
Informasjonsskriv til ansatte vedr. virksomhetsoverdragelse- foreløpig
Godtgjørelse til kommunale ombud
Vedtak om sammenslåing - Lovdata
Tidspunkt for konstituering av nytt Fellesråd- drøfting fra KA
Forslag reglement for administrasjonsutvalget
Forslag reglement for arbeidsutvalg
Forslag til tilsettingsreglement
Reglement for godgjørelse til kommunale ombud
Godkjent referet fra møte i kirkelig fellesnemd i Stokke, Andebu og Sandefjord 21.09.16


Innkalling til møte i Kirkelig fellesnemd i Stokke, Andebu og Sandefjord 26.10.16
Utkast til avtale om overføring av gravferdsforvaltning til kommune
Økonomireglement for Kirkelig Fellesråd
Arbeidsreglement
Permisjonsreglement
Referat fra møte i Kirkelig fellesnemd i Stokke, Andebu og Sandefjord 26.10.16
Sammensetning av nytt kirkelig fellesråd etter kommunesammenslåingen fra departementet
Søknad om godkjenning av brukerbetaling i nye Sandefjord kirkelige fellesråd


Inkalling til møte i Kirkelig fellesnemd i Stokke, Andebu og Sandefjord 16.11.16
Henvendelse fra sokneprest i Andebu vedr. plassering av kirkekontoret
Henvendelse fra Andebu menighetsråd vedr. plassering av kirkekontoret
Foreløbig budsjett 2017
Utdrag fra kommunal budsjettforslag 2017
Utskrift fra referat fra Kirkelig fellesmends møte 20.04.16
Økonomiplan 2017-2020 SAS kirkelige fellesråd
Referat fra møte i Kirkelig fellesnemd i Stokke, Andebu og Sandefjord 16.11.16


Innkalling til møte i Kirkelig fellesnemd i Stokke, Andebu og Sandefjord 14.12.16
Utkast til økonomireglement for menighetsråd
Brev nye Sandefjord Kirkelig Fellesråd - spørsmål om medlemskap 06.12.16

Referat fra møte i Kirkelig fellesnemd i Stokke, Andebu og Sandefjord 14.12.16

Partsammensatt utvalg

Referat Partssammensatt utvalg 09.12.16.


Innkalling Partssammensatt utvalg 13.01.16.
Referat Partssammensatt utvalg 13.01.16.


Innkalling til Partssammensatt utvalg 09.03.16
Vedlegg til sak om gravferd- referat
Vedlegg til sak om gravferd - nåsituasjonsbeskrivelse
Referat Partssammensatt utvalg 09.03.16


Innkalling Partssammensatt utvalg 20.04.16
Økonomiplan
Kartlegging
Referat fra Partssammensatt utvalg 20.04.16


Innkalling Partssammensatt utvalg 08.06.16
Saksgrunnlag 08.06.16
Organisasjonskart 08.06.16
Godkjente referat fra Partssammensatt utvalg 08.06.16.


Innkalling til møte i Partssammensatt utvalg 05.07.16
Sak om gravferdsforvaltning
Uttalelser fra Kirkelig Fellesnemd til kommunal fellesnemd om gravferd
Tjenesteytingsavtale 
Godkjenning av kommunal gravferdsforvaltning fra kirkedep. 1997 
Godkjent referat fra møte i Partssammensatt Utvalg Stokke, Andebu og Sandefjord 05.07.16.


Innkalling til møte i Partssammensatt utvalg 21.09.16
Forespørsel om anbefaling av medlem til eldrerådet
Informasjonsskriv til ansatte vedr. virksomhetsoverdragelse- foreløpig
Godtgjørelse til kommunale ombud
Vedtak om sammenslåing - Lovdata
Tidspunkt for konstituering av nytt Fellesråd- drøfting fra KA
Forslag reglement for administrasjonsutvalget
Forslag reglement for arbeidsutvalg
Forslag til tilsettingsreglement
Reglement for godgjørelse til kommunale ombud
Godkjent referat fra møte i Partsammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Stokke 21.09.16


Innkalling til Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord 26.10.16.
Utkast til avtale om overføring av gravferdsforvaltning til kommunen
Økonomireglement for Kirkelig Fellesråd
Arbeidsreglement
Permisjonsreglement
Referat fra møte i Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord 26.10.16.


Innkalling til Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord 16.11.16
Henvendelse fra soknepresten i Andebu vedr. plassering av kirkekontoret
Hendevnelse fra Andebu menighetsråd vedr. plassering av kirkekontoret
Foreløbig budsjett 2017
Utdrag fra kommunal budsjettforslag 2017
Utskrift fra referat fra Kirkelig fellesnemds møte 20.04.16
Økonomiplan 2017-2020 SAS kirkelig fellesråd
Referat fra møte i Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord 16.11.16


Innkalling til møte i Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord 14.12.16
Utkast til økonomireglement for menighetsråd
Brev nye Sandefjord Kirkelig Fellesråd- spørsmål om medlemskap 06.12.16

Referat fra møte i Partssammensatt utvalg i Stokke, Andebu og Sandefjord 14.12.16izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort