Kirken i Sandefjord > SAS

Nyheter fra SAS- prosessen: 

Mandat (Kirkelig fellesnemd)

   Les mer...

Organisering

   Les mer...

Protokoller

   Les mer...

Møteplaner

   Les mer...

Sammenslåing av fellesrådene i Stokke, Andebu og Sandefjord

Sammenslåing av fellesrådene i Stokke, Andebu og Sandefjord

 

Kirkelovens §5 slår fast at det skal være et fellesråd i hver kommune.

For fellesrådene i Stokke, Andebu og Sandefjord betyr det en ny organisering fra 1.1.17, når kommunene slår seg sammen til en ny Sandefjord kommune.

 

Kommunestyrene i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner besluttet å slå sammen kommunene i februar 2015. Dette ble fastsatt ved kgl.res. 24. april 2015 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 4 og § 27.Dato for sammenslåing er satt til 1.1.2017.

 

Arbeidet med å etablere et nytt kirkelig fellesråd fra 1.1.17 er startet, etter vedtak i Stokke kirkelige fellesråd, Andebu kirkelige fellesråd og Sandefjord kirkelige fellesråd (27.1, 4.3., 26.2.2015). 

 

Ansvarlig for siden: prosjektleder/kirkeverge Terje Grevle, tgrevle@sandefjord.kirken.no  90 93 11 84

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort