Kirken i Sandefjord > Dåp

Dåpsregistrering


Velkommen til å døpe barnet ditt i kirkene i Sandefjord!

Gjennom dåp i vår kirke blir en både et Guds barn og medlem i Den norske kirke. Vanligvis vil foreldrene til den nyfødte få invitasjon til dåp ved et brev fra menigheten. Her vil det framgå hva du skal foreta deg om du ønsker at barnet skal døpes.

Det vil være på samme måte for større barn, ungdom eller voksne som ønsker dåp.

Dåpssamtale:

Etter at det er avtalt dåp i kirken tar presten eller en annen ansatt kontakt for å avtale dåpssamtale. Dette kan enten skje sammen med den enkelte familie eller ved en fellessamling med andre som skal ha dåp. Her går man gjennom hva dåp er og praktiske opplysninger knyttet til gudstjenesten og dåpshandlingen.

Å være fadder:

En fadder påtar seg en ansvarsfull oppgave.
Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp. De lover også å be for barnet og lære barnet å be. Dessuten skal fadderne hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre til å gå til nattverd.

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to- høyst seks faddere.
Fadderne må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Foreldrene kan ikke være faddere. Presten har ansvar for å se til at fadderne oppfyller disse forutsetningene. Fadderne blir ført inn i kirkeboka.
Det innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse å være fadder, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Fadderansvaret dreier seg om å vise omsorg for barnet og bidra i barnets trosopplæring.

I Den norske kirke blir de fleste døpt som spedbarn, men det er ingen aldersgrense for dåp.
Konfirmasjonstiden fører hvert år til at mange unge ønsker dåp.Hvis du vil vite mer om dåp eller bare har noen spørsmål vedr. dåp, kan du be om en samtale med presten eller en annen ansatt i kirken.

Voksne som ønsker dåp, inviteres til samtale og eventuelt undervisning om den kristne troen. Hvis du er utmeldt av kirken og vil melde deg inn igjen, blir du ikke døpt på nytt. Dersom du er døpt i et annet kirkesamfunn, blir du heller ikke døpt på nytt.

Ved dåpen blir en medlem i Den norske kirke. Dåpen er det eneste kriteriet for medlemskap i kirken.

Å være fadder

Fadderne skal være vitner om at barnet er døpt med en kristen dåp. De lover også å be for barnet og lære barnet å be.
Dessuten skal fadderne hjelpe barnet til å bli kjent med bibelfortellingene og oppmuntre til å gå til nattverd.

Hvert barn som blir døpt, skal ha minst to faddere. Fadderne må ha fylt 15 år og være medlemmer av Den norske kirke, eller et annet kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåp. Foreldrene kan ikke være faddere. Presten har ansvar for å se til at fadderne oppfyller disse forutsetningene. Fadderne blir ført inn i kirkeboka.

Minst to av fadderne må være til stede ved dåpshandlingen.

Det innebærer ingen sivilrettslig forpliktelse å være fadder, som for eksempel å skulle overta omsorgsansvar for barnet hvis foreldrene dør. Fadderansvaret dreier seg om å vise omsorg for barnet og bidra i barnets trosopplæring.